ธีร์ตา https://orngoing.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=26-09-2007&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=26-09-2007&group=3&gblog=12 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[ครบรอบ 1 สัปดาห์ของการจากลา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=26-09-2007&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=26-09-2007&group=3&gblog=12 Wed, 26 Sep 2007 11:11:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=20-09-2007&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=20-09-2007&group=3&gblog=11 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[เราเลิกกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=20-09-2007&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=20-09-2007&group=3&gblog=11 Thu, 20 Sep 2007 8:37:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=19-09-2007&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=19-09-2007&group=3&gblog=10 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอให้เป็นเพียงแค่ฉันคิดไปเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=19-09-2007&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=19-09-2007&group=3&gblog=10 Wed, 19 Sep 2007 9:03:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=01-10-2007&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=01-10-2007&group=1&gblog=15 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[สมองฟิต ความคิดปิ๊ง(ตอนที่ 2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=01-10-2007&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=01-10-2007&group=1&gblog=15 Mon, 01 Oct 2007 12:45:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=25-09-2007&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=25-09-2007&group=1&gblog=14 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[สมองฟิต ความคิดปิ๊ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=25-09-2007&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=25-09-2007&group=1&gblog=14 Tue, 25 Sep 2007 9:34:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=13 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการ สร้างมนุษย์สัมพันธ์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=13 Mon, 10 Sep 2007 13:40:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=12 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[The Power of COLORS]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=12 Mon, 10 Sep 2007 13:32:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=11 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างความเชื่อมั่น ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=11 Mon, 10 Sep 2007 13:26:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=10 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการตัดสินใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=10 Mon, 10 Sep 2007 13:24:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=20-09-2007&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=20-09-2007&group=4&gblog=8 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เคย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=20-09-2007&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=20-09-2007&group=4&gblog=8 Thu, 20 Sep 2007 8:45:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=14-09-2007&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=14-09-2007&group=4&gblog=7 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก--เม็ดทราย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=14-09-2007&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=14-09-2007&group=4&gblog=7 Fri, 14 Sep 2007 8:57:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=03-09-2007&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=03-09-2007&group=4&gblog=6 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[I Cried Because I Care]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=03-09-2007&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=03-09-2007&group=4&gblog=6 Mon, 03 Sep 2007 10:18:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=03-09-2007&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=03-09-2007&group=4&gblog=5 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[Your face will not glow with happiness unless you love yourself, ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=03-09-2007&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=03-09-2007&group=4&gblog=5 Mon, 03 Sep 2007 10:10:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=4 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[Here with me(^^,)*DiDo]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=4 Wed, 22 Aug 2007 14:53:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=3 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[Thank you(^^,)*DiDo]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=3 Wed, 22 Aug 2007 14:52:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=2 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[Only Love(^^,)*Tradmark]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=2 Wed, 22 Aug 2007 14:42:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=1 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[lover concerto's]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=4&gblog=1 Wed, 22 Aug 2007 14:38:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=18-09-2007&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=18-09-2007&group=3&gblog=9 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนตกตอนเช้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=18-09-2007&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=18-09-2007&group=3&gblog=9 Tue, 18 Sep 2007 9:16:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=14-09-2007&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=14-09-2007&group=3&gblog=8 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาพักผ่อน เพื่ออะไรเนี่ย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=14-09-2007&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=14-09-2007&group=3&gblog=8 Fri, 14 Sep 2007 8:47:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=3&gblog=7 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[บางทีนี่อาจจะเป็นจุดจบระหว่างเรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=3&gblog=7 Mon, 10 Sep 2007 23:42:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=3&gblog=6 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกย้อนหลัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=3&gblog=6 Mon, 10 Sep 2007 16:46:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=3&gblog=5 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[การประเมินผลการปฏิบัติงาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=3&gblog=5 Mon, 10 Sep 2007 16:33:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=24-08-2007&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=24-08-2007&group=3&gblog=4 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันอันเลือนลาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=24-08-2007&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=24-08-2007&group=3&gblog=4 Fri, 24 Aug 2007 15:10:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=24-08-2007&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=24-08-2007&group=3&gblog=3 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาน้ำเย็นเข้าลูบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=24-08-2007&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=24-08-2007&group=3&gblog=3 Fri, 24 Aug 2007 14:47:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=23-08-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=23-08-2007&group=3&gblog=2 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[เบื่ออีกแล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=23-08-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=23-08-2007&group=3&gblog=2 Thu, 23 Aug 2007 9:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=3&gblog=1 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งแย่ ๆ มันไม่ได้มีมาทุกวัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=3&gblog=1 Wed, 22 Aug 2007 14:36:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=01-10-2007&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=01-10-2007&group=2&gblog=3 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน่อง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=01-10-2007&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=01-10-2007&group=2&gblog=3 Mon, 01 Oct 2007 15:21:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=18-09-2007&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=18-09-2007&group=2&gblog=2 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[ยืมเขามาลา - AMFINE]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=18-09-2007&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=18-09-2007&group=2&gblog=2 Tue, 18 Sep 2007 9:49:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=18-09-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=18-09-2007&group=2&gblog=1 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เหงาไม่มาใช่ไหม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=18-09-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=18-09-2007&group=2&gblog=1 Tue, 18 Sep 2007 9:52:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=9 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[กับดักของการบริหารเวลา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=9 Mon, 10 Sep 2007 13:23:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=8 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างความประทับใจ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=10-09-2007&group=1&gblog=8 Mon, 10 Sep 2007 13:22:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=24-08-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=24-08-2007&group=1&gblog=7 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[ไขปริศนา ‘ด.ช.สีฟ้า-ด.ญ.สีชมพู’]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=24-08-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=24-08-2007&group=1&gblog=7 Fri, 24 Aug 2007 19:01:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=1&gblog=4 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกกำลังกายตา เพื่อบำรุงสมอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=1&gblog=4 Wed, 22 Aug 2007 14:33:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=1&gblog=3 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[เหล้ากระตุ้นเซลล์สมอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=1&gblog=3 Wed, 22 Aug 2007 14:27:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=1&gblog=2 https://orngoing.bloggang.com/rss <![CDATA[เคี้ยวหมากฝรั่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orngoing&month=22-08-2007&group=1&gblog=2 Wed, 22 Aug 2007 14:26:11 +0700